DLA WYKŁADOWCÓW

 

Uczę, bo lubię

 

Uwaga: na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych na Uniwersytecie Otwarym UW, prowadzimy dla Państwa specjalną edycję szkoleń online Uczę, bo lubię zdalnie. Informacje o szkoleniach są wysyłane na bieżąco drogą mailową. 

Od lutego 2016 roku Uniwersytet Otwarty UW realizuje projekt szkoleniowy „Uczę, bo lubię”, który powstał jako odpowiedź na potrzebę oraz chęć doskonalenia warsztatu dydaktycznego Wykładowców Uniwersytetu Otwartego UW. Cykle szkoleń dotyczą różnorodnej tematyki, m.in. sposobu motywowania i aktywizowania Słuchaczy, radzenia sobie ze stresem oraz z trudnymi Słuchaczami, innowacyjnych metod nauczania czy emosji głosu. Szkolenia służą stworzeniu przestrzeni wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, wiedzy i umiejętności między Wykładowcami.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W zajęciach mogą brać udział wszyscy Wykładowcy, którzy aktywnie zgłaszają kursy w przeciągu ostatnich dwóch lat. Szkolenia odbywają się dwa razy w roku – we wrześniu i w lutym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.